thpgroup

member for 11 months

Location: vietnam
Website: https://www.thp.com.vn
Steam profile: not set
About: Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành